آئین نامه ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

یکی از اصلی ترین اهداف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از ایجاد شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، فراهم سازی بسترهای لازم برای ارایه بهتر خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران و صنایع کشور است که تلاش می کند با ایجاد یک فضای سالم و رقابتی، زمینه ارایه خدمات مطلوب تر توسط