نانو لوله‌های کربنی جاذب با آستانه تراوایی کمتر

دانشمندان مرکز تحقیقات پاسکال فرانسه، پدیده‌ای کشف کرده‌اند که می‌تواند هزینه ساخت کامپوزیت‌های رسانا را کاهش دهد. این تیم دریافته‌اند، با افزایش جذب نانولوله‌های کربنی در محلول، آنها می‌توانند آستانه تراوایی (غلظتی از نانولوله‌ها که در آن لوله‌ها، یک شبکه پیوسته را تشکیل می‌دهند) را کاهش دهند. این بدان معنی است که آنها می‌توانند کامپوزیت های رسانا با نانولوله‌های کمتر را بسازند.