فراخوان جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌های فعال در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو که متشکل از حدود ۴۰ آزمایشگاه است قصد دارد در راستای کمک به آزمایشگاه‌های عضو، بانک داده ای از شرکت‌های فعال در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی تهیه نماید…