سایت www.Nanocid.com

شرکت نانونصب‌پارس زیر مجموعه ای از شرکت نصب نیروی ایران، توانسته است اولین محصول تجاری فناوری‌نانو کشور را تولید کند و برای معرفی این محصول و ارائه خدمات، پایگاه اینترنتی www.nanocid.com را راه‌اندازی کرده است.