گزارش هم اندیشی کاربرد فناوری نانو در کاهش وزن بدنه خودرو

اولین سری از هم اندیشی‌های بررسی کاربرد فناوری نانو در بهبود صنعت خودرو با عنوان – کاربرد فناوری نانو در کاهش وزن بدنه خودرو – در تاریخ ۱۳۸۴/۵/۲۴ به همت کمیته ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و توسط مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تهران در محل سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید. متن حاضر گزارش خلاصه این هم اندیشی و نتایج حاصل از آن است.