گزارشی از برگزاری هم‌اندیشی‌ ایده پردازی کاربرد نانو کامپوزیت در صنعت

نهمین‌ هم‌اندیشی از سلسله هم‌اندیشی‌های ایده‌پردازی کاربرد در صنعت با عنوان – هم‌اندیشی کاربرد فناوری‌نانو در تقویت پلیمرها و کامپوزیت‌ها – توسط کمیته نانوفناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ششم شهریور ماه سال جاری در دانشکده برق این دانشگاه برگزار شد