ساخت بلورهای اتمی دو بعدی

فیزیکدانان انگلیسی و روسی، روشی استاندارد برای تولید بلورهای دو بعدی با ضخامت تنها یک لایه اتمی توسعه داده‌اند.