NIST عرضه‌کننده حافظه برتر با بیت‌های رایانه‌ای کوانتومی

فیزیکدانان در مؤسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) اتم‌های بار دار شده (یون) را جهت ارائه نسخه فیزیک کوانتومی حافظه رایانه با زمان پایداری طولانی‌تر از ۱۰ ثانیه استفاده کرده‌اند.