نانومیله‌های الماسی متراکم

فیزیک‌دانان آلمانی در دانشگاه Bayreuthبا قرار دادن مولکول‌های C60 تحت فشار بسیار زیاد، ماده‌ای سخت‌تر از الماس ساخته‌اند، که انتظار می‌رود این شکل جدید کربن که به نانومیله‌های الماسی متراکم معروف شده، کاربردهای صنعتی زیادی داشته باشد.