کاهش درد دندان با استفاده از نانوکره‌ها

نانوکره‌ها قادر هستند دندانپزشکان را در پر کردن حفره‌های ریزی که در درون دندانهایمان وجود دارند،آنها را به شدت حساس می‌کنند و موجب دردهای شدید برای میلیونها تن از بزرگسالان و کودکان می‌شوند، یاری دهند.