استفاده از نانولوله‌های کربنی در نمایشگرها

شرکت ANI یکی از زیر مجموعه‌های شرکت Nano-Proprietary اعلام کرد، به طور موفقیت‌آمیزی از نانولوله‌های کربنی، گسیل‌کننده‌های الکترونی ساخته است که در لامپ تصویرهای مسطح فاقد جیوه نمایشگرهای تلویزیونی نسل آینده مورد استفاده قرار خواهند گرفت.