کاهش آلایندگی حاصل از سوخت‌های دیزلی با کمک کاتالیست‌های اکسیدی ارزان

نوعی از نانوذرات نقره با ساختار hollandite، اثر زیادی بر کنترل انتشارات حاصل از سوخت‌های دیزلی دارند. محققان آزمایشگاه ملی Pacific Northwest روشی ارزان برای سنتز نانوذرات نقره توسعه داده‌اند. این مواد ویژگی‌های بی‌نظیر کاتالیستی دارند و می‌توانند به طور کامل اکسیدهای نیتروژن، مونوکسیدکربن و هیدروکربن‌ها را اکسید کنند. این نانوذرات باعث کاهش آلودگی انتشارات موتورهای دیزلی می‌شوند.