کمک فناوری‌نانو به بیماران دیابتی

هانجی دای، استاد دانشکده شیمی دانشگاه استنفورد در سانفرانسیسکو، وسیله ای ساخته که می تواند گلوکوز را توسط یک نانولوله کربنی ساده، شناسایی کند.