نانوشناساگرعوامل بیماری

تیمی از محققان اروپایی در پروژه‌ای موسوم به انگشت‌زیستی مشغول تحقیق بر روی یک نانوشناساگر قابل حمل هستند که می‌تواند در تأمین امنیت غذایی، تشخیص بیماری‌ها، آنالیز مواد شیمیائی و حتی بررسی آلودگی منابع آبی مورد استفاده قرار بگیرد.