برگزاری کارگاه آموزشی بیوتکنولوژی و ژنتیک

کارگاه آموزشی بیوتکنولوژی و ژنتیک با مباحث DNASequencing (genetic Analysis) ، Real Time PCR ، Microarray، Proteomics نیمه دوم آبان ماه ۱۳۸۴ در محل انستیتوپاستور در تهران برگزار می گردد.