شروع به کار ماشین‌های مولکولی

محققان دانشگاه‌های Edinburgh انگلیس، Groningen هلند و degli Studi di Bologna ایتالیا ادعا می‌کنند، اولین ماشین مولکولی سنتزی را که می‌تواند در مقیاس نسبتاً بزرگ کار مکانیکی انجام دهد، تولید نموده‌اند. آنها مولکولی سنتز کرده‌اند که در پاسخ به نور، مشخصات سطحی را که به آن متصل شده است تغییر داده و موجب حرکت یک قطره مایع می‌شود.