سمینار بین‌المللی ۲۰۰۵ coms تحت عنوان پیشگامان در فناوری نانو – میکرو

دهمین سمینار سالیانه coms در baden آلمان از تاریخ ۳۰ مرداد تا ۳ شهریور ماه سال جاری برگزار شد. از عناوین مهم مطرح شده در این سمینار می‌توان به: ابعاد اخلاقی فناوری‌نانو، آموزش و کارآموزی، ایجاد شغل‌های MNT، وضعیت روند لباس‌های هوشمند، استانداردهایی برای تجهیزات ساخت میکروبی، ظهور کاربرد فناوری‌نانو در زمینه محصولات کشاورزی، تصویری از آینده تولیدات دارویی، بررسی موانع تجاری‌سازی فناوری‌نانو اشاره کرد.