ذخیره اطلاعات میلیون‌ها لوح فشرده در رشته‌های نانومتری MERI

محققان کشورمان به فناوری پیشرفته محیط مولکولی ذخیره اطلاعات دست یافتند که از آن به عنوان پایه نسل بعدی رایانه‌ها (رایانه‌های مولکولی) و انقلابی در زمینه ذخیره و مبادله حجم کلانی از اطلاعات یاد می‌شود.