رهاسازی هدفمند دارو درون غدد سرطانی

یک تیم بین رشته‌ای در دانشگاه توکیوی ژاپن، موفق به تولید یک نانوساختار خودآرا شده‌اند که سلول‌های سرطانی انسانی را هدف گرفته و مولکول‌های دارویی را در پاسخ به تغییرات PH ، که ویژ&#۱۷۲۸ بسیاری از انواع سرطان‌ها می‌باشد، رها می‌سازد.