درخت‌سان‌های تصویربرداری و درخت‌سان‌های تجزیه‌پذیر

درخت‌سان‌ها از جمله مواد نویدبخشی هستند که محققان برای تشخیص و درمان سرطان از آنها استفاده می‌نمایند. در دو مقاله مروری که این ماه در مجله Molecular Pharmaceutics به چاپ رسیده است، پیشرفت‌هایی که محققان در زمینه تولید محصولات مفید پزشکی به دست آورده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است.