تهدید جایگاه ایالات متحده در فناوری نانو

– قبل از آنکه کمیته فرعی کمیسیون علمی مجلس آمریکا به فناوری‌نانو رسیدگی ‌کند، در ۲۹ ژوئن ۲۰۰۵ در شهر واشنگتن دی سی شرکت لوکس ریسرچ (پیشگام در مشاوره و پژوهش فناوری‌نانو) بر مبنای گواهی آقای ماتو ام. نوردن (رئیس شرکت) گزارشی را در این زمینه منتشر کرد.