HP به پیشرفت‌های بزرگی در فناوری نانو دست یافته است

پژوهشگران HP با استفاده از تئوری رمز‌گذاری طرحی را برای مدارهای فناوری‌نانو در آینده ارائه کرده‌‌اند. این فرآیند که فرآیندی با بازده بالا و هزینه کم می‌باشد، می‌تواند در آینده برای ساخت مدارها با استفاده از فناوری HP Crossbar استفاده شود.