استفاده از ابزارهای نانوسیم در آشکارسازی تابش‌های میکروویو

محققان نانوسیمی ساخته‌اند که می‌تواند تابش‌های میکروویو تا ۱۱۰GHZ را در دمای اتاق آشکار کند. به نظر این گروه تحقیقاتی از این نانوسیم‌ها می‌توان در آشکارسازی تابش‌های تراهرتز و نیز الکترونیک پلاستیک (Plastic electronics) استفاده نمود.