درمان بیماری تبخال به کمک نانوامولسیون

شرکت Nano Bio اعلام کرده که فاز ۲ مطالعات مربوطه بهNB-001 خود را با موفقیت به پایان رسانده است. این مطالعه روی بیمارانی که روی لب خود دچار تبخال شده بودند انجام گرفت. این شرکت در نظر دارد این بررسی‌ها را ادامه داده و فاز ۳ آزمایشات بالینی مربوطه را سال آینده آغاز نماید.