معرفی مجله قانون و تجارت فناوری‌نانو

مجله قانون و تجارت فناوری نانو (NLB)، نخستین منبع معتبر اطلاعاتی است که کاملاً به جنبه‌های سیاسی، تجاری و قانونی فناوری نانو و به طور کلی‌تر فناوری‌های در مقیاس کوچک اختصاص یافته است. NLB تجزیه وتحلیل‌ها و دیدگاه‌های تخصصی را برای همه حرفه‌ای‌های در حال فعالیت در این زمینه‌های به سرعت در حال رشد، ارائه می‌دهد.