افزایش وضوح تصاویر MRI با کمک نانولوله‌های حاوی گادولینیوم

یک تیم تحقیقاتی بین‌المللی، گروه جدیدی از عوامل بهبود دهنده وضوح تصاویر MRI (تصویربرداری رزونانس مغناطیسی) را تولید کرده‌اند که حداقل ۴۰ برابر موثرتر از بهترین نوع عوامل موجود فعلی هستند. این عامل جدید (گادونانولوله‌ها)، از همان فلز بسیار سمی گادولینیوم، که امروزه به بیش از یک چهارم بیماران برای تصویربرداری MRI داده می‌شود، استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که در این عامل جدید، اتم‌های فلز گادولینیوم درون نانولوله‌های کربنی بسیار کوتاه محبوس شده است.