مکانیزم جدید کنترل رشد ذرات در نانوکامپوزیت‌ها

خواص نانوذرات وابستگی زیادی به اندازه، توزیع اندازه و ساختار آنها دارد، بنابراین روش‌های کنترل رشد این ساختارهای بسیار ریز، توجه محققان زیادی را به خود معطوف داشته است.
یک تیم تحقیقاتی در موسسه فناوری جورجیا و دانشگاه درکسل، مکانیزم جدید و شگفت‌انگیزی کشف کرده‌اند که در آن از مواد پلیمری برای کنترل رشد ذرات در نانوکامپوزیت‌ها استفاده می شود، این یافته‌ها می‌توانند ابزار جدیدی برای کنترل تشکیل نانوذرات مهیا کنند.