ساختارهای نانومارپیچ اکسید روی

محققان موسسه فناوری جرجیا در ایالات متحده، دانشگاه Peking چین، و مرکز ملی علوم و فناوری‌نانو چین، برای نخستین بار نانومارپیچ‌‌هایی از اکسید‌روی تولید نمودند. اکسید روی یک نیمه‌هادی پیزوالکتریک و زیست‌سازگار است که شکل‌های نانویی آن تا به حال به شکل نانوتسمه‌ها، نانوفنرها و نانوحلقه‌ها بودند.