ساخت پل الکتریکی بین مولکول‌ها و فلزات نانومقیاس

دانشمندان مرکز علوم نانو دانشگاه کلمبیا، یک چالش بنیادی و مشکل‌آفرین را در توسعه سریع وسایل الکترونیکی مولکولی حل کردند.