طراحی نانوقفس‌های طلا برای تصویر‌برداری نوری و انهدام تومورها

یک صد وپنجاه سال پس از آن که یکی از بنیان‌گذاران علم شیمی برای اولین بار با تهیه نانوذرات طلا، و مشاهده جذب نور توسط این ذرات، پژوهشگران توانستند در قرن ۲۱ نوع جدیدی از این ذرات را تولید کنند که نور را به طور بسیار مؤثر و کارآمد جذب می‌کنند، به طوری که تنها یک فلاش نور می‌تواند منجر به ذوب این ذرات شود. این توانایی مؤثر در تبدیل نور به گرمای زیاد می‌تواند برای از بین بردن سلول‌های سرطانی مفید باشد.