انتقال حرارت در تراشه‌ها به کمک نانولوله‌ها

مدیریت و تنظیم گرما در تراشه‌های ریز که هر کدام از آنها ممکن است از ترکیبات مختلف تشکیل شده باشند. یک بحث مهم و قابل تأمل می‌باشد. لایه‌هایی که شامل ردیف‌هایی از نانولوله‌های کربنی هستند باعث کاهش درجه حرارت تراشه می‌شوند