نانو سیم‌های مولکولی از جنس DNA

ائتلافی بین‌المللی متشکل از ۷ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی سعی دارند با استفاده از مولکول‌های DNA، جایگزینی برای میکروالکترونیک بر پایه سیلیکون بیابند. تحقق این امر، اندازه سیستم‌های مداری را هزاران بار کوچک‌تر می‌کند. در این تحقیق یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه باسک به سرپرستی پروفسور آنگل روبیو سکارس، عضو گروه فیزیک مواد، مشارکت دارند.