پاکسازی غبارهای آلاینده هوا با استفاده از المان‌های خود تمیز شونده

چندین سال است که دانشمندان سعی دارند با استفاده از مبدل‌های کاتالیزوری یا سوخت‌های جایگزین به رفع آلودگی ناشی از غبارهای آلاینده در شهرهای بزرگ اقدام کنند، که این روش‌ها همگی به داخل موتورهای سوختی یا لوله اگزوز آنها مربوط می‌شود. اما هم اکنون دانشمندان به روشی جدید برای رفع این مشکل دست یافته‌اند که دیگر به موتور یا لوله اگزوز اختصاص ندارد؛ بلکه در خیابان‌ها به کار می‌رود. این روش توسعه مواد ساختمانی هوشمند است که قادر به تصفیه هوا می‌باشند.