ساخت نانو حسگرهای ویژه با قابلیت تشخیص دقیق رایحه

محققان دانشگاه «پنسیلوانیا» و مرکز مطالعات «مونل» موفق شدند با اتصال DNA به نانولوله‌ها، حسگرهای بسیار ریزی با قابلیت شناسایی و تشخیص رایحه‌ و مزه‌ها تولید کنند.