زمان بندی نهایی سمینار فناوری‌نانو در صنعت گاز

مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران در نظر دارد با همکاری انجمن نانوفناوری ایران، سمیناری با عنوان نانوفناوری در صنعت گاز برگزار نماید. این سمینار یک روزه ۱۱ مهر ماه سال جاری و در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران (واقع در خیابان کریمخان زند – خیابان آبان جنوبی) برگزار خواهد شد.