تقدیر از کارشناسان و رابطین برتر شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

از کارشناسان و رابطین برتر آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، با اهداء لوح تقدیر و جوایز تشویقی تقدیر به عمل آمد.