نانونوسان‌کننده‌های هم‌فاز

محققان مرکز ملی استاندارد و فناوری (NIST) و مرکز تحقیقاتی Hitachi San Jose ایالات متحده، دریافتند می‌توانند فاز میکروویوهای منتشر شده از دو نوسان‌کننده نانو را که در فاصله ۵۰۰ نانومتری از هم قرار دارند، باهم همزمان نمایند. این یافته‌ها می‌توانند در کوچک‌تر کردن اندازه نشرکننده‌ها و دریافت‌کننده‌های میکروویوها در دستگاه‌های ارتباطی بی‌سیم به کار روند