وابستگی پایداری نانوسیم ها به تنش سطحی‌

محققان دانشگاه آریزونا نشان داده‌اند، نانوسیم‌ها در دماهای بالای صفر مطلق نازک می‌شوند و می‌شکنند. آنها عقیده دارند نوسانات انرژی در نانوسیم‌ها باعث ایجاد حرکت جمعی یا سالیتون در میان اتم‌های مواد می‌گردد. این سالیتون‌ها از یک انتهای سیم تا انتهای دیگر آن انتشار یافته و باعث نازک شدن سیم می‌گردند.