ساخت فولرین‌های جدید برای رهایی داروهای ضد سرطان

لیپوزوم‌های نانومقیاس امیدهایی را برای رهاسازی داروهای ضدسرطان در ریه‌ها ایجاد کرده‌اند، اما اثر آنها به واسطه تصفیه سریع لیپوزوم‌ها و داروهای حامل آنها از بافت ریه محدود می‌شود. برای کند کردن عمل تصفیه، یک تیم تحقیقاتی به رهبری دکتر ویلسون از دانشگاه رایس، یک فولرین را به پاکلی‌تاکسل (یک داروی ضد سرطان که از تکثیر سلول‌های سرطانی جالوگیری می‌کند) متصل کرده و این ساختار را با لیپوزوم نانومقیاس ترکیب کردند. آزمایشات انجام شده بر روی محیط‌های مصنوعی به حد کافی رضایت‌بخش می‌باشند و هم اکنون این ترکیب در تومورهای حیوانی تست می‌شود.