ساخت کیوبیت سیلیکونی

یک تیم تحقیقاتی در آزمایشگاه هیتاچی دانشگاه کمبریج انگلستان طرحی سیلیکونی، با نام بار نقطه‌ای کوانتومی یا – کیوبیت – ، برای محاسبات کوانتومی ارائه داده است. این ساختار نتیجه تحقیقات در زمینۀ طرح‌های تک الکترونی است و اولین مرحله توسعه کامپیوترهای کوانتومی مبتنی بر فناوری سیلیکون می‌باشد.