تولید آزمایشگاهی نانوذرات نیمه رسانا در دانشگاه مالک اشتر

دکتر – علی‌اعظم خسروی – روز چهارشنبه در حاشیه کارگاه تخصصی نانو ذرات در دانشگاه مالک اشتر اصفهان به ایرنا گفت: این دانشگاه روزانه ‪ ۱۰‬گرم سولفید روی و سولفید کادمیم تولید می‌کند و این میزان تولید، نیاز همه مراکز تحقیقاتی کشور به این دو نوع نانوذره نیمه‌رسانا را تامین می‌کند.