برگزاری هم اندیشی کاربردهای مغناطیس های نانوساختار در صنعت انرژی

گروه نفت و انرژی، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، به منظور شناسایی پتانسیل‌های به کارگیری فناوری‌نانو در صنایع نفت و انرژی و بررسی ملاحظات لازم جهت وارد شدن فناوری‌نانو در این صنایع و تشخیص چالش‌ها و مزیت‌های پیش روی به کارگیری فناوری نانو، اقدام به برگزاری سلسله هم اندیشی هایی با عنوان «ایده پردازی در فناوری نانو» با حضور اساتید، صنعتگران و مسئولین کشور نموده است.