افزایش ظرفیت حافظه تلفن همراه به کمک میکروتراشه‌های جدید

بر اساس گزارش محققان در مجله Science، به لطف میکروتراشه‌‌هایی که از عملکرد مغز تقلید می‌کنند، در آینده ظرفیت حافظه تلفن‌های همراه می‌تواند به اندازه کامپیوترهای شخصی باشد.