ساخت کلیدهای نانویی توسط دانشمندان ایالت کالیفرنیا

دانشمندان ایالت کالیفرنیا اولین کلید الکتریکی ساخته شده از نانولوله‌های کربنی را تولید کردند. آنها امیدوارند با جایگزینی این کلیدها به جای کلیدهای الکتریکی رایج در تراشه‌های کامپیوتری، قطعات سریع‌تر و ارزا‌ن‌تری بسازند.