انتشار پوستر درخت فناوری‌های نانو

پوستر درخت فناوری‌های نانو (ویرایش سوم )، که در گروه مطالعاتی آینده‌اندیشی دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تهیه شده است، آماده ارسال به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی می‌باشد. این درخت که برای اولین بار در دنیا ارائه می‌شود، با بیش از ۲۶۰۰ نفر ساعت کار و در طول ۲ سال از سال ۱۳۸۲ تاکنون تهیه شده است.