تولید حسگر تک مولکولی بااستفاده از ترکیب نانولول&#۱۷۲۸ کربنی آپتامر

نانولوله‌های کربنی قابلیت بسیار زیادی در ساخت نانوحسگرهای تک‌مولکولی از خود نشان داده‌اند؛ زیرا هدایت الکتریکی آنها در صورت اتصال به مولکول‌های زیستی به مقدار قابل ملاحظه‌ای تغییر می‌یابد. اخیراً تیمی از محققان کره‌ای نشان داده‌اند، اتصال آپتامرهای DNA به سطح نانولوله‌های کربنی موجب دوام بیشتر و اختصاصی شدن حساسیت نانولوله‌ها می‌شود.