نود و دومین شماره دوهفته نامه علمی_ تحلیلی فناوری نانو منتشر شد

صاحب‌نظران، محققان و دانش‌پژوهان ارجمند کشور می‌توانند مطالب ارزشمند خود، اعم از تحلیل، نظر، پیشنهادها و انتقادات راجع به زمینه‌های مختلف علمی مدیریتی فناوری نانو را جهت درج در ستون دیدگاه خبرنامه به آدرس ما ارسال نمایند. خبرنامه پذیرای مقالات علمی شما محققان نیز می‌باشد.