آشکارسازی نشانگرهای زیستی سرطان پروستات با ترکیب نانوسیم‌ها و نانولوله‌ها

نانولوله‌های کربنی و نانوسیم‌ها که به عنوان اجزاء کلیدی و اصلی در حسگرهای زیستی به شمار می‌آیند، هم اکنون نتایج تحقیقات دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نشان می‌دهد، با ترکیب دو نانوحسگر، نسل جدیدی از آشکارساز‌های نشانگر زیستی را پدید آوردند.