برگزاری سمینار آشنایی با فناوری نانو و روشهای تأمین مالی آن ویژه مدیران و کارشناسان بانک

سمینار آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان بانک توسعه صادرات ایران، جهت آشنایی با فناوری نانو و روشهای تأمین مالی آن، به همت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو در ساختمان شماره ۳ بانک توسعه صادرات پنجشنبه ۱۴/۷/۱۳۸۴ برگزار خواهد شد.