تولید آسان نانوپودرهای آلومینیوم هیبریدی توسط QNL

یک ماده آزمایشگاهی آلومینیوم‌/‌ بر با اندازۀ ۸۰ نانومتری به وسیله شرکت QNL ساخته شد. این ماده کاربردهای زیادی در پیروتکنیک برای کیسه‌های هوا، موتورهای موشک (هم موتورهای هیبریدی و هم سوخت جامد) و محرکه‌های دیگری که در آنها افزایش انرژی و سرعت احتراق سریع‌تر مورد نیاز است، دارد.